Vara fokuserad på nyckelordet beskrivningar hävdar.Används av kingshill.